به گزارش افکارنیوز،

 به نقل از اسکای نیوز، نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که اولویت در حلب این است که باید استقرار ناظران سازمان ملل در حلب تضمین شود.

«دی میستورا» افزود: باید این تضمین داده شود که کسانی که به سمت ادلب فرار می کند، هدف قرار نگیرند.

به گزارش العربیه، وی گفت: بین 1500 و 5 هزار عنصر مسلح در شرق حلب وجود دارد.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه افزود: حتی اگر دولت سوریه در جنگ حلب پیروز شود، این به معنای این نیست که وی پیروز شده است.

دی میستورا گفت: درباره اینکه ادلب هم به سرنوشت حلب دچار شود، هشدار می دهیم.