به گزارش افکارنیوز،

 طی دو روز آینده شماری از وزیران کابینۀ سوریه تغییر خواهند کرد و این موضوع، شامل وزارتخانه های اساسی کابینه نیز خواهد شد.

 

این منابع که نام آن ها فاش نشده است، خاطر نشان کردند که در روزهای گذشته، رایزنی های گسترده ای برای انتخاب وزیران تازه صورت گرفت.

 

آخرین تغییر در کابینۀ عماد خمیس، در 29 مارس گذشته اتفاق افتاد که بر اساس آن، وزیران دادگستری، اقتصاد و توسعه اداری تغییر کردند.