به گزارش ايسنا، اين منبع آگاه در شوراي ملي انتقالي ليبي در گفتوگو با روزنامه لبناني اللواء، عنوان داشت: امام موسي صدر در سال ۱۹۷۸ توسط نيروهاي وابسته به نظام معمر قذافي، رهبر سابق ليبي ربوده شد.

وی در ادامه افزود: اطلاعاتی که من در دست دارم، نشان می‌دهد که صدر در تابستان ۱۹۹۸ به مرگ طبیعی درگذشته است. وی در آن زمان در زندان مرکزی طرابلس که زیر زمین قرار داشت، به سر می‌برد.

این منبع آگاه لیبیایی همچنین تاکید کرد، امام موسی صدر در آن زمان در زندان زیرزمینی و دقیقا در سلولی که زیر اتاق مسئول زندان قرار داشت، نگهداری می‌شد و گفته می‌شد که وی در شرایط جسمی بسیار بدی قرار داشت.

وی در ادامه افزود: پیکر امام موسی صدر در سردخانه این زندان بنا به دستور شخص معمر قذافی و یا دستور معاونان ارشد وی نگهداری می‌شد.

این منبع آگاه همچنین تاکید کرد: تحقیقات اولیه نشان داد که پیکر امام موسی صدر تا نخستین روزهای آغاز انقلاب لیبی در سردخانه زندان مرکزی طرابلس قرار داشت، این بدان معناست که پیکر وی نزدیک به ۱۳ سال در این زندان نگه داشته شده است.

وی در ادامه افزود: دلایل این مساله همچنان برای ما نامعلوم است که چرا پیکر وی تا آن زمان نگهداری شده است.

این منبع آگاه لیبیایی در خصوص مکان نگهداری پیکر امام موسی صدر در شرایط کنونی و عدم اعلام چنین اطلاعاتی به صورت رسمی عنوان داشت: تحقیقات صورت گرفته از سوی مسئولان لیبیایی در خصوص پرونده امام موسی صدر نشان می‌دهد که پیکر وی از سردخانه زندان مرکزی طرابلس همزمان با آزادی زندانیان لیبیایی و نزدیک شدن انقلابیون به طرابلس خارج شده است.

وی در ادامه افزود: مشخص است که این اقدام با دستورات صادره از سوی قذافی توسط مسئولان زندان صورت گرفته تا نشانه‌های جنایت انجام شده توسط رژیم سابق طی بیش از ۳۰ سال مخفی بماند.

این منبع آگاه لیبیایی همچنین تاکید کرد: براساس دلایل و اظهارات شاهدان عینی پیش‌بینی می‌کردیم که پیکر امام موسی صدر در یکی از قبرستان‌های اطراف طرابلس دفن شده باشد. بعد از بررسی این منطقه به همراه مسئولان سابق زندان مرکزی طرابلس قبرستان مذکور پیدا شد. در حال حاضر به دنبال تعیین هویت قربانیان مدفون شده در این قبرستان و همچنین پیکر امام موسی صدر هستیم.

وی در ادامه افزود: تاکنون هیچ اثری از دو تن از همراهان امام موسی صدر یعنی محمد یعقوب و عباس بدرالدین در خصوص محل بازداشتشان و یا سرنوشتشان به دست نیامده است.

اين منبع آگاه ليبيايي همچنين تاكيد كرد: ما هنوز نميدانيم كه اين افراد در زندان مركزي طرابلس بازداشت شده بودند و يا آنكه به محض ربوده شدن كشته شدهاند.