به گزارش افکارنیوز،

تعداد قابل توجهی از کارگران در برخی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در فقر بسر می‌برند. شمار زیادی از شهروندان ساکن در اتحادیه اروپا در شرایط بد اقتصادی بسر می‌برند چرا که به طور تمام وقت کار می‌کنند اما فقیر هستند.

در همین زمینه و بر اساس اعلام گزارش «یورواستات» خطر به اصطلاح «فقر اشتغالی» در اتحادیه اروپا یعنی افرادی که دارای کار هستند اما در فقر نیز بسر می‌برند، در حال افزایش است.

بدین ترتیب، فقر در میان جوانان بیشتر از دیگر اقشار جامعه است.

بر همین اساس، در سال‌های اخیر میزان کارگرانی که با خطر فقر مواجه هستند، در حال افزایش است. بطوریکه این آمار از هشت ممیز سه دهم درصد در سال ۲۰۱۰ به نه ممیز شش دهم درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش یافته است.

بنابراین، در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود یک دهم (نه ممیز شش دهم درصد) از کارگران بالای هجده سال که در اتحادیه اروپا مشغول به کار بودند، در فقر بسر می‌بردند. یعنی کارگرانی که میزان درآمد ماهانه آن‌ها کم‌تر از سطح فقر تعریف شده است.

خطر فقر کارگران، کشور‌های زیادی از اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. بیشترین میزان خطر فقر نیز در میان کارگران نیمه وفت به ثبت رسیده است. بطوریکه پانزده ممیز هشت دهم درصد از آن‌ها و هفت ممیز هشت دهم درصد از کارگران تمام وقت، با خطر فقر مواجه هستند. این میزان در میان کارگران با قرارداد‌های کاری مشخص شده، برابر با شانزده ممیز دو دهم درصد است. بر اساس اعلام گزارش یورواستات، کارگران مرد با ده درصد، بیش از کارگران زن با نه ممیز یک دهم درصد با خطر فقر مواجه هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: رومانی با هجده ممیز نه دهم درصد، بیشترین «فقر اشتغالی» را به خود اختصاص داده است. پس از رومانی، یونان با چهارده ممیز یک دهم، اسپانیا با سیزده ممیز یک دهم و لوکزامبورگ با دوازده درصد، در رده‌های بعدی قرار دارد. در این میان، ایتالیا نیز با یازده ممیز هفت دهم درصد، در رده پنجم کشور‌های با خطر فقر بالا قرار گرفته است.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، اندکی بیش از سه میلیون کارگر ایتالیایی با خطر فقر مواجه بودند. این تعداد در اسپانیا برابر با دو میلیون و نهصد و در رومانی برابر با یک میلیون و ششصد هزار نفر بود.

بیشترین میزان افزایش کارگران در معرض خطر فقر، با پنج ممیز سه دهم درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی در مجارستان و نه ممیز شش دهم درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی در استونی، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به ثبت رسیده است.