پیش بینی خنده دار ولیعهد عربستان

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با بلومبرگ گفت: در آینده تعداد تولید کنندگان نفت در بازار جهانی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت، به ویژه روسیه و چین از این بازار خارج خواهند شد.

ولیعهد عربستان گفت: تقاضا برای نفت تا سال 2030 بیش از 1 درصد در سال، از 1 تا 1.5 درصد و شاید بیشتر افزایش خواهد داشت. برخی معتقدند که پس از سال 2030 این تقاضا کاهش خواهند یافت. طبق محاسبات ما، بسیاری از تولید کنندگان از بازار جهاتی نفت حذف خواهند شد.

وی افزود: به عنوان مثال ما معتقدیم که تولید نفت چین در 5 سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت. پس از گذشت 19 سال اگر تولید نفت روسیه به صفر نرسد، به شدت کاهش خواهد یافت.

بن سلمان گفت: با چنین چشم اندازی، عربستان باید در آینده نفت بیشتری را نسبت به امروز بفروش برساند.

در همین باره، والی آبراموف دکتر اقتصاد به خبرگزاری "ر ب ک" گفت:اطلاعاتی که درباره حذف روسیه شنیده می شود، اطلاعات درستی نمی باشد.