به گزارش افکارنیوز،

سایت آمریکایی "The Intercept" گزارش داد: بهیه عماوی، زن مسلمان آمریکایی به عنوان متخصص گفتار درمانی در یکی از مدارس شهر آستین مرکز ایالت تگزاس مشغول فعالیت بود که توسط مسؤولین این مدرسه و به دلیل نپذیرفتن بندی درباره اسرائیل که اخیرا به قراردادش افزوده شده بود، از کار اخراج شد.

طبق نوشته این سایت، بند مذکور شامل پایبندی و تعهد به عدم بایکوت اسرائیل و همچنین عدم مشارکت در هر اقدامی است که اقتصاد این رژیم را متضرر کند.

این در حالی است که عماوی از این مدرسه به اتهام نقض آزادی بیان به دادگاه فدرال تگزاس شکایت کرده است.