به گزارش افکارنیوز،

عبدالقادر المرتضی، رئیس سازمان ملی امور اسیران و مفقودین یمن جمعه به دیدن «بثینه» کودک یمنی که به «چشم بشریت» معروف شده است رفت.

بثینه که در چارچوب توافق تبادل اسرا با رژیم عربستان سعودی آزاد شده است، صبح جمعه به همراه خانواده عمویش به صنعاء بازگشت.

المرتضی از سلامتی بثینه الریمی و خانواده عمویش که از یمن ربوده شده و به خارج از این کشور منتقل شده بودند اطمینان حاصل کرد. بثینه و خانواده عمویش حدود یک سال در خارج از یمن بودند که در این مدت با مشکلات زیادی به علت مخالفت با برائت به جنایتکاران سعودی در خصوص جنایتی که مرتکب شده بودند مواجه شدند.

بثینه شش ساله که تنها نجات یافته خانواده اش به شمار می‌رود و پس از بیرون کشیده شدن از زیر آوار خانه ویران شده شان توسط جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی در اوت ۲۰۱۷، تلاش می‌کرد یکی از چشمان خود را بازنگه دارد، به چشم بشریت تبدیل شد.

المرتضی گفت: «در مذاکرات شرط کردیم که همه ربوده شدگان و همه کسانی که تحت حصر خانگی قرار دارند باید آزاد شوند و ما می‌دانستیم که یمنی‌های ربوده شده زیادی در عربستان سعودی هستند که یا در خود عربستان مقیم بودند و یا از یمن ربوده شده اند؛ بنابراین ما پس از آنکه نام بثینه و عموی او و فرزندان عمویش را ارائه کردیم با فشار‌های زیادی مواجه شدند و می‌خواستند بر جنایتی که مرتکب شده اند سرپوش بگذارند و احساس کردند که برابر رسوایی بزرگی قرار گرفته اند و مجبور شدند آن‌ها را حتی پیش از زمان آغاز تبادل اسیران آزاد کنند. ما بسیار خوشحالیم چرا که آنچه که می‌خواستیم آزادی آن‌ها و آزادی اسیران و مفقودین بود.»

وی افزود: «سعودی‌ها پس از آنکه آن‌ها را ربودند و به عربستان سعودی منتقل کردند، همه آن‌ها را تحت اقامت خانگی قرار دادند و پس از آن عموی بثینه برای مدت شش ماه در یکی از زندان‌های عربستان سعودی قرار داشت چرا که از فروش (پرونده) برادر زاده اش خودداری می‌کرد.»

المرتضی از همه سازمان‌های بین المللی و داخلی و همچنین رسانه‌ها خواست به دیدن این خانواده مظلوم بروند تا از ظلم و ستمی که به آن‌ها شده است آگاه شوند.