به گزارش افکارنیوز،

تسای اینگ-ون، رئیس‌ جمهور تایوان، امروز شنبه از جامعه بین المللی خواست از دموکراسی و شیوه زندگی در این جزیره خودمختار در مقابل تهدیدهای تازه چین دفاع کند. این اظهارنظر تسای چند روز پس از آن مطرح می شود که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، گفت هیچ کسی نمی تواند این حقیقت را که تایوان بخشی از چین است تغییر دهد، و مردم دو طرف تنگه تایوان باید دنبال «اتحاد مجدد» باشند.

تسای در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به تهدید چین مبنی بر استفاده از زور برای تحت کنترل درآوردن تایوان گفت: «امیدواریم جامعه بین الملل این مسئله را جدی بگیرد و با ابراز حمایت به ما کمک برساند.»

تایوان حساس ترین موضوع چین است. از زمان به قدرت رسیدن تسای در سال 2016 در تایوان، شی جین پینک فشارها را بر این جزیره افزایش داده است. تسای از حزب «پیشرفت دموکراتیک پیشروی استقلال» است. روابط میان چین و تایوان از سال 1949 دچار تنش شد. پکن استقلال تایوان را به رسمیت نمی شناسد و این جزیره را بخشی از خاک خود می داند.

رئیس جمهور چین چهارشنبه گفت: پکن این حق را دارد تایوان را تحت کنترل خود درآورد؛ اما تلاش خواهد کرد «اتحاد مجدد» با این جزیره بدست آید.

در پاسخ، تسای با تاکید بر اینکه همه مذاکرات میان دو طرف باید در چارچوب مذاکرات دو دولت صورت بگیرد گفته است این جزیره «یک کشور، دو سیستم» را نخواهد پذیرفت.