به گزارش افکارنیوز،

دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی مدعی شد: بسیاری از کشور‌های عربی می‌گویند شرطشان برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، حصول راه‌حل سیاسی، نزدیک‌تر شدن روابط سوریه با کشور‌های عربی و نیز دوری این کشور از ایران است.

این اظهارات دو هفته پس از برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در تونس عنوان می‌شود. نشستی که در آن برخی کشور‌های عربی با بازگشت سوریه به به این اتحادیه مخالفت کردند.