به گزارش افکارنیوز،

جان هاکت، مدیر سابق بخش خدمات و برنامه‌های اطلاعاتی وزارت خارجه آمریکا، کارکنان هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین این کشور را متهم کرده به اینکه نزدیک به ۳۰ هزار ایمیل شخصی وی را بدون آنکه مراحل بایگانی ملی را انجام دهند، جمع آوری و حذف کرده اند.

اخبار بین الملل_ هاکت که این اطلاعات را در اختیار بخش نظارت قضایی آمریکا نیز گذاشته، در دادگاهی شهادت داده که از کارکنان هیلاری کلینتون در وزارت خارجه خواسته است ۳۳ هزار ایمیل حذف شده از مجموع ۵۰ تا ۶۰ هزار ایمیل وی را در اختیار بخش خدمات و برنامه‌های اطلاعاتی وزارت خارجه آمریکا قرار دهند تا مراحل بایگانی آن‌ها انجام شود.

این مقام آمریکایی در این خصوص گفت: ما می‌خواهیم بدانیم معیار‌های مورد استفاده آن‌ها چیست. استاندارد‌های آرشیو ملی درباره حذف ایمیل‌ها بسیار سختگیرانه است.

به گفته هاکت، ممکن است دخالت مقامات دولتی نیز یکی از موانع اصلی برای ثبت ایمیل‌ها باشد.

در سال ۲۰۱۵، هیلاری کلیتون و کارکنانش در وزارت خارجه تایید کردند که بیش از ۳۰ هزار ایمیل شخصی و خصوصی خود را پاک کرده اند. پس از این ماجرا، اف بی آی توانست بیش از ۱۷ هزار ایمیل را بازیابی کند و متوجه شد بسیاری از آن‌ها ایمیل‌های مربوط به کار بوده اند.

داستان ایمیل‌های کلینتون که به «ایمیل گیت» معروف شده سال هاست که سوژه‌ای داغ باقی مانده است. انتشار برخی از ایمیل‌های کلینتون نشان داد او در ازای واریز شدن پول به بنیاد خیریه خود، به اعطاکنندگان قول پست‌های دولتی داده بود.