به گزارش افکارنیوز،

نمی توان گفت نژادپرستی در امریکا نتیجه وجود دونالد ترامپ در کاخ سفید است زیرا جامعه امریکا از چندین دهه پیش شاهد این پدیده زشت بوده است بلکه می توان گفت بخش زیادی از امریکا شاهد نژادپرستی بود که به کشتار جمعی ساکنان اصلی و پایان زندگی میلیون ها نفر خاتمه داد اما با ورود ترامپ به کاخ سفید و در سایه این تحولات و حوادث و پیشرفت تکنولوژی در جهان، نژادپرستی وارد مرحله جدیدی شده در حالی که ما در قرن 21 هستیم که باید حقوق بشر بیشتر از پیش و با تضمین ها و نظارت های بیشتری رعایت شود.

اخبار بین الملل- دو حادثه تیراندازی اوهایو و ال پاسو آخرین مورد نیست اما ویژگی هایی که دارد می توان آن را در ردیف سرپوش رسمی بر نژادپرستی به شمار آورد که هیچ یک از روسای جمهوری آمریکا در دهه های اخیر جرات نداشتند آن را بر عهده بگیرند.

در اینجا می توان به حوادث ابتدایی دوره ترامپ و حمله شارلوتزول در سال 2017 و پیدایش جناح راست تندرو وصاحبان دیدگاه برتری سفیدها بدون هرگونه تبعات منفی یا پیگردها اشاره کرد.

گفتنی است موضع ترامپ به حوادث اگوست همان سال و خوب توصیف کردن هواداران راست افراطی در امنیت دادن به صاحبان این دیدگاه نقش زیادی داشت از همین جا فعالیت های راست افراطی پس ازدست یافتن بر حمایت ضمنی بالاترین مقام آمریکا آغاز شد با مرور اینگونه حوادث می توان گفت خشونت نژادپرستی در امریکا، با مواضع مثبت ترامپ و تیمش و تصمیمات رئیس جمهوری امریکا که تشویق به خشونت است ، رو به افزایش است.

این تصمیمات به نژادپرست ها اجازه می دهد تا دست به اقداماتی بدتر از حمله اوهایو و ال پاسو بزنند، دنبال کنندگان سایت ها و صفحات امریکا در شبکه های اجتماعی نیز شاهد افزایش حوادث خشونت آمیز با زمینه های نژادپرستی بوده اند. این نژادپرستی نیزفقط قشر خاصی بلکه سیاه پوستان ، لاتینی ها آسیایی ها و عربها را هدف قرار می دهد.

یکی از دلائل افزایش حس نژادپرستی، گسترده شدن چارچوب فعالیت آنان بود که حتی مسئولین رسمی و اعضای کنگره از جمله دموکرات هایی چون الهان عمر، رشیده طلیب، السکاندریا و اوکاسیو کورتیز هدف قرار داد.

الهان عمر تهدید به قتل شد که دلیل ان فقط احساس نژادپرستی و تنفر صاحبان دیدگاه برتری سفیدها نبود بلکه تا حدود زیادی نتیجه مواضع و اظهارات و توییت های ترامپ علیه الهان عمر و همکارانش بود که نقش ترامپ در تغذیه این پدیده را نشان می دهد که تاکیدی بر این نکته است که تبعات آن به تیراندازی و تهدیدات قتل محدود نخواهد شد.

از نشانه های افزایش این پدیده می توان به اعتماد ترامپ بدان برای دست یافتن بر آرا در انتخابات اشاره کرد چرا که وی افزون برصدور قطعنامه هایی علیه مهاجران کشورهای لاتین همسایه به دلیل مواضع منفی خود نسبت به خارجی ها توانست آرا هواداران راست افراطی در امریکا را از آن خود کند.

اما می توان از الان تصور کرد رسمیت دادن به نژادپرستی در آمریکا، مجال گسترده ای را برای بازگشت آمریکا به ابتدای قرن گذشته باز خواهد کرد.

این بار اما این نژادپرستی نه فقط سیاه پوستان، بلکه همه کسانی را که گروه راست افراطی آن را اجنبی و خارجی می داند، هدف قرار خواهد داد و عجیب نخواهد بود شاهد فاجعه ملی باشیم که اینان هرکسی را که بیگانه می دانند، هدف طرح نژادپرستیشان شود.

این سناریو؛ امریکا را در برابر صحنه ترسناکی قرار خواهد داد که اگر چه ترامپ بنیانگذار آن نبوده اما در تقویت آن سهم به سزایی داشته است.