به گزارش افکارنیوز،

لری کادلو، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید، هشدار داد به علت شیوع ویروس کرونا، ماه مه (اردیبهشت-خرداد) هم ماه دشواری برای اقتصاد و میزان بیکاری در این کشور خواهد بود. 

اخبار بین الملل-او هشدار داد: آمار‌های مربوط به میزان بیکاری، فاجعه‌آمیز و دردناک است و همانطور که مشخص است به شیوع ویروس کرونا ارتباط دارد. علت آنکه ارزیابی درباره میزان بیکاری در گزارش آینده خود ارائه نمی‌کنم، آن است که معتقدم در سایه شرایط فعلی، هیچ الگوی کارآمد اقتصادی وجود ندارد. 

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که میزان بیکاری در آمریکا به دلیل تعطیلی کسب و کار‌ها در اثر شیوع ویروس کرونا به ۱۴.۷ درصد رسیده است که بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ این کشور پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ به شمار می‌رود.

تنها در ماه آوریل، ۲۰.۵ میلیون نفر در آمریکا کارشان را از دست دادند و در مجموعه در دو ماه اخیر تعداد بیکاران در آمریکا به بیش از ۳۳ میلیون نفر رسیده است.

تنها دو ماه قبل و پیش از شیوع ویروس کرونا در آمریکا، نرخ بیکاری در این کشور ۳.۵ درصد بود که کمترین میزان بیکاری در تاریخ ۵۰ سال گذشته آمریکا به شمار می‌رفت.