«کاطع الرکابی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت که انتقال تروریست‌های داعش از سوریه به ویژه از زندان‌ها به عمق خاک عراق همچنان ادامه دارد.

اخبار بین الملل-الرکابی در مصاحبه با وبگاه «المعلومه» افزود که انتقال داعش به عمق خاک عراق با همدستی چندین کشور از جمله آمریکا صورت می‌گیرد.

او اشاره کرد که برخی کشورها از داعش برای بازگشت به صحنه عراق حمایت می‌کنند و همه امکانات برای بازگشت داعش به شهرها و مناطق آزادشده را فراهم می‌کنند تا ثبات و امنیت عراق را برهم بزنند.

این نماینده پارلمان عراق همچنین درباره خطرات این وضعیت و پیآمدهای آن برای اوضاع عمومی هشدار داد.

اخیرا چند استان عراق شاهد افزایش حملات داعش و هدف قرار دادن نقاط امنیتی بود.