به گزارش افکارنیوز،

علی‌رغم افزایش قیمت نفت که برخی از تولیدکنندگان را بر آن داشت تا دوباره فعالیت‌های حفاری را آغاز کنند، شرکت‌های انرژی آمریکا، از تعداد دکل‌های فعال نفت و گاز خود به میزان بی‌سابقه‌ای کاستند.

اخبار بین الملل- بر اساس آمارهای شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز که آمار آن به سال 1940 بازمی گردد، تعداد دکل‌های نفت و گاز آمریکا که شاخص اولیه تولید آتی نفت در این کشور به شمار می‌رود، برای هفتمین ماه متوالی، در هفته منتهی به 19 ژوئن، رکورد کمترین تعداد را ثبت کرد و با کاهش 13 عددی به 266 دکل رسید.

این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال 701 دکل یا 72 درصد کمتر است.

تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در همین هفته، با کاهش 10 عددی به 189 دکل رسید که کمترین تعداد از ژوئن 2009 تاکنون به شمار می رود. در عین حال، تعداد دکل‌های گازی با کاهش 3 عددی به 75 دکل رسید که کمترین میزان در تاریخ به شمار می رود. شروع ثبت آمار دکل‌های گازی به 1987 باز می گردد.