علی جدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز با اشاره به جلسه این کمیسیون اظهار داشت: مباحث کلی جلسه روز گذشته کمیسیون درمورد طرح خودرو سبک بود و قرار شد این طرح مجدد برای برخی اصلاحات به کمیته صنعت برود. مسئله دیگر درمورد وضعیت بازار بود و قرار شده است روز سه شنبه مسائل پیرامون مدیریت بازار با حضور وزیر بررسی و راهکارهای عملی حل مشکلات زمان بندی شود.

وی افزود: در این جلسه یک لایحه از دولت نیز بود که بررسی آن نیمه کاره ماند و زمان اجازه تکمیل بررسی را نداد اما مواد مختلف طرح خودرو بررسی شد و قرارشد کلیات آن رای گیری شود. از آنجاکه چندین مبحث دراین جلسه بررسی شد این طرح مجدد به کمیته صنعت ارجاع داده شد تا اصلاحات آن انجام شود و برای رای گیری به صحن بیاید.

جدی ضمن تشریح طرح پیشنهادی این کمیسیون درمورد خودرو گفت: برای برخی از مسائل موجود در این صنعت پیشنهادهایی در طرح مذکور داده شده است. در مواد این طرح به نحوه عرضه، تقاضا، قیمتگذاری، واردات و کیفیت و تنوع خودرو توجه شده است.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع تاکید کرد: اینکه واردات خودرو بدون حد و مرز انجام شود درست نیست و هم کمیسیون با این اقدام مخالف است و هم منطقی نیست اما درنظر داریم که شرایطی برای واردات تعریف شود. در این طرح آمده است که خودروهای هیبریدی شامل برخی معافیت ها می شوند. این معافیت ها هم برای تولید خودروهای هیبریدی تولید داخل درنظر گرفته شده است و هم برای خودروهای وارداتی این دسته. معافیت های وارداتی نیز در تعرفه ورود اعمال می شود.پ

جدی افزود: ازطرفی در این طرح آمده است که اگر تولیدکننده داخلی این نوع خودروها را تولید کند و هرقیمتی که در بورس عرضه کند تمام مبلغ نصیب خودروساز می شود و مانند خودروهای دیگر که قیمت کارخانه نصیب خودروساز و مابقی آن برای حاشیه بازار یا دلالان است، نخواهد بود.