عباس مقتدایی به بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای رفع تحریمها اشاره کرد و گفت: یکی از سرفصل‌های مهمی که در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری بوده، تقویت و فعال کردن گروه‌های دوستی پارلمانی است و از همان ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم نیز گروه‌های دوستی طراحی و برنامه‌ریزی شدند و در حال حاضر نیز هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل در یکی از این گروه‌ها عضویت دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در هفته‌های گذشته دیدارهایی بین گروه‌های دوستی و سفرای کشورهای خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است که در این دیدارها نیز موارد و دیدگاه‌هایی مطرح شده که زمینه‌های گسترش همکاری و مراودات دوجانبه را توسعه می‌دهد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معتقدم سطح ارتباطات گروه‌های دوستی پارلمانی میان ایران و سایر مجالس دنیا در حال تقویت شدن است و این به عنوان یکی از راهکارها برای توسعه روابط و همچنین کمک به دستگاه‌های اجرایی مرتبط در نظر گرفته شده است.

مقتدایی در پایان تاکید کرد: امیدواریم آنچه که از مجاری رسمی نظیر وزارت امور خارجه مورد غفلت قرار گرفته را بتوانیم ازطریق ساختارهای رسمی در مجلس شورای اسلامی شناسایی کنیم و با همکاری وزارت  امور خارجه و ادارات کل مربوطه به سرعت نواقص موجود را مرتفع سازیم.