کانال تلگرامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطره ای از ‌آیت‌الله شهید محلاتی را منتشر کرد.

 عصر ۲۲ بهمن ما تصمیم گرفتیم که برویم رادیو تلویزیون را تصرف کنیم. آنجا هم زد و خورد بود. چون رادیو را اگر کسی بگیرد، کار دیگر تمام است.

ساعت پنج و ربع بعد از ظهر بود. من هم یک نوار قرآن برده بودم و یک نوار «خمینی ای امام» یک سرود هم بود که آن موقع می‌خواندند. یک پیامی هم آن روز امام داشتند که مردم از خودشان دفاع کنند و دستورالعمل آن روز بود. ما رفتیم آنجا، ساعت شش و ربع بود. من هم نگفتم سخنگو کی هست؟ رادیو را روشن کردیم و گفتیم: «بسم‌الله الرحمن الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است...» مردم با شنیدن این مطلب خیلی غوغا کرده بودند. مقداری صحبت کردم و پیام امام را خواندم و نوارها را پخش کردم.