وزارت امور خارجه افغانستان مراتب تأثر عمیق خود را در پی وقوع آتش‌سوزی بزرگ در منطقهٔ گمرک اسلام‌قلعهٔ ولایت هرات ابراز داشت.

در این رویداد ناگوار، شماری از هموطنان افغان مجروح شده و صدها وسیله نقلیه طعمه حریق گردیده‌اند.

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی افغانستان، از اقدام و همکاری به‌موقع مقامات کشور دوست جمهوری اسلامی ایران در راستای مهار آتش‌سوزی، جلوگیری از خسارات بیشتر، و همچنین گشودن مرز و انتقال بیش یکهزار واسطهٔ نقلیه به خاک ایران، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان، از تلاش‌های به‌موقع والی و مقامات محلی هرات و همچنین تشریک مساعی میان اردوی ملی، پلیس ملی، قطعات مرزی، کماندو، محافظت عمومی و سایر نهادهای محلی در راستای آتش‌نشانی و جابجایی وسایل قدردانی نمود.

وزارت امور خارجهٔ جمهوری اسلامی افغانستان، مراتب همدردی خود را با خانواده‌های مجروحین و متضررین ابراز نموده، در راستای اطفای آتش‌سوزی و جلوگیری از خسارات بیشتر به دارایی هموطنان افغان، به تلاش‌ها و هماهنگی‌هایش با نهادهای دولتی و کشور دوست ایران ادامه خواهد داد.