سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمجلس در توئیتی به لغو مکانیسم ماشه از سوی نماینده آمریکا در سازمان ملل اشاره کرد.

"‌ایران دیگر فریب کاغذبازی های آمریکایی ها را نمی‌خورد و به آبنبات بایدن هیچ علاقه ای ندارد.آغاز بدعهدی های آمریکا از دولتی شروع شد که بایدن معاون آن بود.

حرف قطعی جمهوری اسلامی لغو کامل تحریم ها و انجام راستی آزمایی توسط ایران است

این بار ایران حرف می زند آمریکا عمل می کند به برجام."