علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس   شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتی به پیشنهاد روحانی درباره حق شرط قائل شدن برای FATF‌ و تصویب لوایح باقی مانده ،اشاره کرد و نوشت:

"‌آقای رئیس‌جمهور حق شرط در ‎FATF  قابل پذیرش نیست!!

چرا مشاورین حقوقی ماده ۱۹و۲۰ و ۱۸ کنوانسیون حقوق معاهدات را که به صراحت حق تحفظ را منع می کند بازگو نکرده اند.!!؟

نگاه سیاسی به یک موضوع حقوقی اشتباهی فاحش است.

لطفا مشاور فنی انتخاب کنید نه .."/