محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درباره تعیین میزان افزایش آب بهای مشترکان پرمصرف ،گفت: نباید پشت تریبون مجلس برخی از افراد به گونه ای صحبت کنند که گویا مجلس به اقشار ضعیف جامعه و کسانی که میزان مصرف انرژی آنان کم است، توجهی نمی کند و به دنبال افزایش فشار به مردم است.

وی بیان کرد: نماینده دولت باید در دفاع از بودجه صرفا نظرات موافق و مخالف خود را مطرح کند و درست نیست در دفاع از بودجه به گونه ای صحبت شود که گویا آنان به دنبال سیاسی کاری هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هم دولت و هم مجلس به دنبال حمایت از مشترکان کم مصرف آب، برق و گاز هستند و مؤید این مسئله آن است که آب، برق و گاز مشترکانی که مصرف آنان زیر الگوی مصرف است، رایگان شد.