در نشست عالی رتبه سازمان همکاری اسلامی که به صورت مجازی و به منظور بررسی موضوع اسلام هراسی در نیویورک برگزار شد، محمد‌جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین سخنران بخش عالی رتبه، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در زمینه اسلام هراسی و ضرورت مقابله جهانی با آن، تشریح کرد.

ظریف در سخنان خود ضمن تاکید بر اهداف سازمان همکاری اسلامی از جمله در زمینه ارتقای ​​همزیستی مسالمت آمیز و تشویق گفت و گوی بین ادیان و فرهنگ ها به عنوان سازوکارهایی مؤثر و ارزشمند در مبارزه با همه اشکال نژادپرستی، بیگانه ستیزی، اسلام هراسی، افراط گرایی و تنفر مذهبی، روند رو به رشد نابردباری و عدم تحمل نسبت به اسلام و مسلمانان در مناطق مختلف جهان را چالشی نگران کننده بر شمرد. 

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: طی دهه های اخیر، جریان های رسانه ای متعددی علیه مسلمانان تحت عنوان شبکه های خبری و نیز گروه های نژاد پرست که تحت پوشش اتاق فکر و گروه های مدنی فعالیت کرده و هدف آنها ایجاد فضای رعب و وحشت علیه مسلمانان است، در غرب ظهور یافته است. 

ظریف افزود:اکنون، زمان آن فرا رسیده که رهبران کشورهای غربی نفرت پراکنی و اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان را محکوم کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانی مسلمانان به عمل آورند.

وزیر امور خارجه در ادامه تاکید کرد: ضروری است امت اسلامی در مواجهه با اسلام هراسی به ویژه در برابر اقداماتی مانند ممنوعیت سفر و نمادهای اسلامی و نیز استفاده منزجر کننده از عباراتی مانند «تروریسم اسلامی»، موضعی واحد اتخاذ کند.

وی گفت: همچنین، ما نیازمند ریشه کنی افراط گرایی در درون جهان اسلام و مقابله منسجم با کسانی که ایدئولوژی نفرت انگیز تکفیری را صادر می کنند، هستیم. 

ظریف در پایان سخنرانی خود خواستار اتخاذ اقدامات عملی تر از سوی جامعه بین المللی به منظور افزایش آگاهی های جهانی در زمینه مقابله با اسلام هراسی شد و در این رابطه حمایت قاطع کشورمان را از ابتکارات سازمان همکاری اسلامی در زمینه مقابله با اسلام هراسی، به ویژه تعیین روز ۱۵ مارس به عنوان روز جهانی مبارزه با اسلام هراسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کرد.

در این نشست که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و پس از موافقت اعضای سازمان همکاری اسلامی، برگزار شد، علاوه بر کشورهای اسلامی، تعداد قابل توجهی از کشورهای غربی نیز مشارکت داشتند.