جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «افکارنیوز» ضمن اشاره به مباجث مطرح شده در روزهای اخیر مبنی بر احتمال انجام مذاکره بین ایران و امریکا تصریح کرد: مواضع نظام که توسط مقام معظم رهبری تبیین می شود کاملا روشن است و نیازی به توضیح ندارد. ایشان بارها به مسئولان دیپلماسی کشور تذکر دادند که تازمان لغو کامل تحریمها و راستی آزمایی اجرای تعهداتشان نه پیگیر بازگشت آمریکا به برجام باشید و درهیچ سطحی نیز پیگیر مذاکره با این کشور نباشید.

وی تاکید کرد: تبعا موضع نظام همین است و درنشست روز سه شنبه نیز هیچکس نباید به خودش اجازه دهد تحت هیچ عنوانی با مقامات آمریکایی نشستی داشته باشد یا حتی با تشکل های آمریکایی نشست هایی داشته باشد. بنابراین رویکرد روشن و منطق این رویکرد نیز مشخص است.

قادری افزود: زمانی که آمریکا به صورت یک جانبه از توافق خارج شده است دلیلی ندارد ما بخواهیم برای بازگشت آن ها پای میز مذاکره بنشینیم. به هیچ وجه نیز نباید از این اصول خارج شویم و صحبت هایی فراتر از برجام داشته باشیم.

این نماینده مجلس عنوان می کند که اگر آمریکایی ها صداقتشان را نشان دادند و تمام تحریم ها را به صورت یکجا برداشتندف اگر آمریکا به برجام برگردد ایرادی ندارد و ما نیز در چارچوب مسائل برجام مذاکرات چندجانبه را دنبال خواهیم کرد. اما دلیلی برای گفت وگو یا مذاکره ای فراتر از برجام با آمریکا وجود ندارد.

قادری درانتها یادآورشد: فکر می کنم ما اکنون نیازی به مذاکره و برگشت آمریکا به برجام نداریم و طرح هایی تحت عنوان لغو گام به گام تحریم ها و سایر طرح ها که توسط برخی از افراد غرب زده مطرح می شود، نه تنها در این شرایط هیچ کمکی به مشکلات کشور نمی کند که بر مشکلات می افزاید.