سلیمی: ایستادن مردم در صف مرغ براساس کدام یک از اصول قانون اساسی است

 علیرضا سلیمی خطاب به رئیس جمهور گفت: امروز مجلس با اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی در مورد عملکرد دولت و وزارتخانه های مرتبط به قیمت مرغ و محصولات کشاورزی و ارسال این پرونده به قوه قضائیه، این بخش ها را موظف به پاسخگویی کرد و رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی عملکرد خود به دستگاه قضایی باشند.

وی افزود: براساس اصول مصرح در قانون اساسی ، رئیس جمهور باید زمینه را برای رشد فضائل مردم، حفظ شأن و جایگاه مردم، توزیع عادلانه منابع و ثروت فراهم کند، اما ایشان که معتقد است یک حقوقدان است پاسخ دهد که ایستادن مردم در صف براساس کدامیک از اصول قانون اساسی است؟ همچنین باید پاسخگو ایجاد رانت در توزیع نهاده ها باشد.

وی در تذکر پایانی خود خطاب به مسئولان دولتی گفت: البته ما به صحبت های متناقض مسئولان دولتی عادت کرده ایم، اما به آقایان متذکر می شود که بهتر است در اظهارنظر کردن با هم هماهنگ باشند و صحبت هایشان و عملکردشان در حوزه های مختلف با هم تناقض نداشته باشد.