​سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، صبح امروز در برنامه انتخاباتی خود که از شبکه اقتصاد پخش شد، با اشاره به اینکه امروز یک اقتصاد صد درصد دولتی داریم، اظهارکرد: آن چیزی که تحت عنوان تعاونی و بخش خصوصی نام می‌بریم شوخی است. چون اینها پیمانکاران دولت هستند و مجوزها، قیمتها، تامین منابع و اجازه فروش، صادرات، نحوه بکارگیری نیروی انسانی و... همگی دست دولت است.

وی افزود: رهایی از اینها نیازمند یک حرکت گام به گام است؛ یعنی اول باید این تغییرات اتفاق بیفتد تا به آن نقطه برسد. به طور مثال ما از اقتصاد کاملا و صد درصد دولتی باید به سمت مشارکت عمومی برویم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم تأکید کرد: باید بتوانیم میان دولت و بخش مردمی مشارکت ایجاد کنیم و بعد به سمت بخش خصوصی و تعاونی کردن کارها برویم.

وی با بیان اینکه حاکمیت دولت را در بخش خصوصی و تعاونی حفظ می کنیم، گفت: فعالیت‌های اقتصادی را به اهلش می دهیم و به کسی که اهلیت دارد اعتماد می کنیم؛ حال ممکن است این اهلیت متعلق به فرد باشد یا جمع یا شرکت خصوصی یا تعاونی.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: برای اینکه نظام سرمایه داری اتفاق نیفتد، باید به سمت صنف اقتصاد عمومی برویم. در حرکت اول اقتصاد مبتنی بر سازمان های دولتی را به سمت شرکتی بردیم.

وی افزود: اقتصاد عمومی اقتصادی است که آحاد مردم در آن نقش دارند. ممکن است مردم در قالب های مختلف کوچک و یا تعاونی های چند میلیونی، بنگاه تشکیل دهند و منابع مال متعلق به چند میلیون نفر باشد و بعد قوانینی که ایجاد رقابت می کند بازار را تقسیم می کند و این از تک قطبی شدن بازار جلوگیری می کند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه قوانین ضد انحصار باعث می شود فاصله و شکاف طبقاتی عظیمی که امروز در کشور شاهد هستیم از میان برداشته شود، گفت: ضریب جینی نشان می دهد ما به سمت قطبی شدن جامعه می رویم.