سعید جلیلی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته، دشمنان، بدخواه مردم ما بودند و هرگاه مردم ما خواستند پیشرفتی کنند آنها سر راه ملت ما مانع ایجاد کردند.

وی افزود: زمانی که می‌خواستند نفت را ملی کنند کسانی آمدند و مانع شدند. اگر کسانی دارند سنگ اندازی می کنند تا ملت ما نتوانند به هدف خودشان برسند باید برنامه جدی داشته باشیم تا دشمن به هدف شوم خود نرسد.

جلیلی گفت: مهم ترین بحث موانعی است که در این عرصه افرادی می خواهند ایجاد کنند، نباید این موانع به بهانه تبدیل شود و بگویند که من دیگر کاری نکردم، کسی که رئیس جمهور می شود با علم به اینکه می‌داند این موانع وجود دارد رئیس جمهور می شود و باید حرکتی کند که این موانع را بردارد و این موانع در هرجا می خواهد باشد نباید مانع پیشرفت ملت ایران شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: یکی از فرصت های ما حضور ایرانیان در خارج از کشور است به خصوص چهره های علمی، جوانان مختصصی که در خارج ایران هستند. این ها فرصت های ما هستند و باید این فرصت را برای خود ایجاد کنیم نه برای آن‌ها.

وی گفت: از تمام توانمندی آن نیروی متخصص در خارج از ایران برای کشور باید استفاده کنیم، اگر روزی خواست به ایران بیاید باید باز در ایران برای او فرصت ایجاد شود نباید این سرمایه ها را نادیده بگیریم.