حسینعلی حاجی دلیگانی ، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درتشریح اهمیت حضور مردم در صحنه انتخابات به «افکارنیوز» اظهارداشت: نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم‌سالاری دینی‌ست و به همین خاطر حضور مردم درمیدان انتخابات برای تعیین سرنوشت‌شان بسیار حائزاهمیت است. به‌طورحتم مشارکت مردم مسیر کشور و اتفاقات آینده را رقم خواهد زد.

وی افزود: مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری مردم، مشارکت مردم در میدان انتخابات نشان از مدح اقتدار و قدرت ملی کشور دارد. بنابراین از تمامی مردم انتظار می‌رود تا علی‌رغم برخی از نامهربانی‌ دولت‌مردان اما در این صحنه سیاسی حضور به عمل برسانند و بی‌مهری عده‌ای را به پای نظام جمهوری اسلامی ایران ننویسند.

*پیروی از قانون مهم‌ترین اصل است

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهم‌ترین ملاک، قانون است. اگر بنا بر این است که یک فرد در صورت احراز خود پیرو قانون باشد‌ و درصورت عدم احراز صلاحیت، قانون را قبول نداشته باشد تنها نشان‌دهنده عقاید نادرست شخصی آن فرد است. عدم احراز یک فرد نمی‌تواند اجازه مخالف او نسبت به جریان انتخابات را صادر کند‌. بی‌شک چنین رفتاری در شأن یک شخصیت سیاسی نیست.

حاجی دلیگانی گفت خاطرنشان کرد: قانون در تمامی شرایط و برای همه، قانون است و پیروی از آن نیز ضرورت دارد‌. به‌طورحتم تاریخ ملت ایران تمامی این روزها را ثبت خواهد کرد و بر همگان نیز مبرهن خواهد کرد سرمنشاء رفتار هرفرد از کجا و به چه دلیل بوده است.