به نظر می رسد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از دعواهای بیزانسی برای بازگشت به توافق هسته ای و لغو تحریم های غیرقانونی و یک جانبه ایران خوشش آمده است؛ اما شاید دلیل انتخاب این جنجال ها دفع وقت است، زیرا معتقد است شاید به نفعش باشد یا تغییری در مواضع ایران به وجود بیاورد یا شروطی را بگذارد که ایران با آن مخالفت لذا ماهیت توافق هسته ای تغییر کرده یا هر دلیلی که ایران را به انصراف وادارد.

از مهم ترین اعضای دولت بایدن که بی وقفه درباره مذاکرات وین میان ایران و گروه 4+ 1 توضیح می دهد آنتونی بیلینکن وزیر امور خارجه آمریکاست که اکنون پس از 5 دور مذاکرات وین می گوید: "هنوز مشخص نیست ایران برای بازگشت به توافق تمایل و آمادگی دارد یا خیر.... در عین حال نیز برنامه هسته ای اش به سرعت رو به جلوست ... و هر چه زمان طولانی تر شود زمان لازم برای تولید ماده شکافت پذیر کاهش می یابد ... که بر اساس گزارش های عمومی نیز زمان اکنون کاهش یافته در بهترین حالت به چند ماه و اگر ادامه یابد به چند هفته کاهش خواهد یافت..."

ایران از نظر بین المللی در این جنجال بی نتیجه، نیازی به آمریکا ندارد همه دنیا می داند اگر تصمیم احمقانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته ای و تحمیل بیش از 1600 تحریم و عمل به توصیه های معلم شکست خورده اش نتانیاهو مبنی بر اعمال تحریم های سنگین ایران و تسلیم چند هفته ای ایران نبود مسائل اینگونه رقم نمی خورد.

بیلینکن برای بازگشت امور به سال 2015 و احیای توافق هسته ای به نبوغ انیشتین نیازی ندارد زیرا فقط باید از سیاست شکست خورده ترامپ در برابر ایران و در راس آن لغو کامل تحریم ایران اقدام کند در غیر این صورت چند روز بعد خواهد گفت ایران چند روز دیگر برای صنعت سلاح هسته ای به مواد شکافت پذیر برای سلاح هسته ای دست یافته است.

مساله قابل توجه اینکه بلینکن بارها و آخرین بار نیز دیروز در حضور قانونگذاران آمریکا گفت: برنامه هسته ای ایران از زمان انعقاد مشخص و آشکار بود اما امروز دیگر اینطور نیست. بلینکن به جای حل مشکلات و در راس آن سیاست شکست خورده ترامپ در برابر ایران درباره خطرات برنامه هسته ای ایران سخن می گوید.

بلینکن باید بداند تهدید نظامی و فشار اقتصادی و جنگ روانی سلاح هایی است که دیگر برای ایران فایده ای ندارد زیرا مسئولان بلند پایه ایرانی نیز بارها اعلام کردند از سیاست کاهش تعهدات توافق هسته ای فقط در صورت لغو کامل تحریم ها دست برخواهند داشت در غیر این صورت دولت بایدن باید مسئولیت ادامه سیاست احمقانه ترامپ را بر عهده بگیرد.