محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران  تصریح کرد: گفت‌ وگوهای ثمربخش با ژان آرنو و مارتین گریفیتس نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و یمن صورت گرفت.

وی در خصوص موضوع کلیدی این گفت وگوها افزود: فرایندهای صلح باید در اختیار تمامی افغان ها و یمنی ها — بدون هرگونه تحمیل خارجی — باشد.

ظریف همچنین در خصوص مخرج مشترک مهم این گفت وگوها خاطرنشان کرد: ایران به دنبال صلح و ثبات منطقه ای است. آماده تسهیل گری هستیم.