عملکردی از رئیسی که نشان از یک واقعیت دارد... شعار نمی دهد؛ عمل می کند و مردم کارنامه او را دیده اند

از مبارزه با تخلفات معاون اجرایی سابق قوه قضائیه تا برخورد با برادر رئیس جمهور .

 

حجم ویدیو: 6.33M | مدت زمان ویدیو: 00:02:06