رامین مهمانپرست در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو با اشاره به توافق برجام در زمان دولت اوباما گفت: از آن زمان قرار شد در قبال محدودیت هایی که ایران برای راستی آزمایی هسته ای می پذیرد، غربی ها نیز تحریم ها را لغو کنند و روابط اقتصادی با ایران را به شکل طبیعی در بیاورند. اما متأسفانه در همان زمان که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود، اقداماتی که در زمینه اقتصادی قرار بود انجام شود، تحقق پیدا نکرد.

وی به وضعیت برجام در زمان ترامپ اشاره و بیان کرد: ترامپ از ابتدا مخالف برجام بود و اعلام کرد باید یک توافق جدیدی به وجود بیاید و موضوعات غیر هسته ای وارد شود که برای ایران غیرقابل قبول بود و به همین دلیل آمریکا از برجام خارج شد. اروپایی ها در این میان تعهد کردند بدون آمریکا می توانند برجام را حفظ کنند اما در عمل شاهد بودیم نتوانستند به وعده های خود عمل کنند و یا آنکه اراده لازم را نداشتند.

این دیپلمات با سابقه کشور به ادعاهای دموکرات ها و شخص بایدن در دوران ریاست جمهوری برای بازگشت به برجام اشاره و عنوان کرد: همان زمان که چنین ادعاهایی مطرح می شد، بایدن ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت به برجام، در عین حال از کافی نبودن این توافق گفت و تصریح داشت که برای موضوع منطقه ای ایران و موشک های کشورمان مذاکره شود.

وی افزود: از همان ابتدا مشخص بود اگر قرار باشد آمریکا با چارچوب موشکی و منطقه ای، وارد مذاکره شود، قطعاً به توافقی که لازم است نمی توانیم بازگردیم زیرا شرط های جدیدی که آمریکا ارائه داده است، منطبق بر توافق برجام نیست.

مهمانپرست با اشاره به ادعاهای دولتمردان در خصوص نزدیک بودن توافق با کشورهای غربی در مذاکرات جدید گفت: طرف آمریکایی در این چند ماه تأکید داشته است که بدون در نظر گرفتن شروط غرب که شامل موضوعات موشکی و منطقه ای ایران می شود، امکان توافق وجود ندارد.