سید ابراهیم رئیسی سامانه‌ای را برای مشارکت مردم در معرفی اعضا و مدیران دولت سیزدهم در ۱۱ تیر ماه معرفی کرد. در این سامانه که با عنوان " یاران رئیسی " راه اندازی شده، از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و آحاد مردم دعوت شده تا چنانچه فردی را در تراز دولت مردمی می‌شناسند نسبت به معرفی وی اقدام کنند.

"کارآمدی"، " فسادستیزی"، " روحیه انقلابی" و "مردمی بودن" از جمله ویژگی‌هایی است که رئیس جمهوری منتخب برای انتخاب اعضای کابینه بر آن تاکید کرده است.

امروز ۲۱ تیر ماه مهلت معرفی و پیشنهاد برای وزرا و معاونان رئیس جمهور منتخب دولت سیزدهم در سامانه یاران به پایان رسید و درواقع سامانه دیگر بسته شد.

مهلت معرفی اعضای کابینه رئیس جمهور منتخب تمام شد