شهریار حیدری ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «افکارنیوز» ضمن بیان اینکه دولت سال هاست کشور را معطل برجام گذاشته است، بیان کرد: دولت از ابتدای کار تاکنون درگیر موضوعی به نام برجام است. اگر انسجام در بدنه دولت وجود داشت قطع به یقین باید برجام برای ما تعیین تکلیف میشد. به هرحال عمر دولت ها در دنیای امروز زیاد نیست و به همین دلیل وقت کشی در این زمان به هیچ وجه جایز نیست و آسیب های جدی به کشورها وارد می کند.

وی افزود: به هرحال بخشی از انرژی روابط دیپلماتیک ما در موضوع برجام به هدر رفت. این درحالیست که اگر این انرژی و وقت در حوزه های روابط با کشورهای دیگر صرف میشد به مراتب وضعیت بهتری در عرصه بین الملل داشتیم.

*توجه بیش از حد به برجام و بدون سرانجام رهاشدن این توافق، آسیب جدی تلقی می شود

حیدری ادامه داد: این همه تمرکز روی موضوعی به نام برجام و در نهایت بدون سرانجام رها شدن آن طبیعی است که یک آسیب جدی تلقی می شود. اگر دولت امروز نمی تواند در این حوزه جمع بندی درستی داشته باشد به این دلیل است که نتوانست در عرصه بین الملل توفیقات مد نظر را حاصل کند.

او خاطرنشان کرد: لذا اگر توفیقاتی در این زمینه وجود داشت باید مردم آن را لمس میکردند و در فضای اجتماعی کشور قابل مشاهده بود. این رویکرد باید درست عبرتی باشد تا در دولت سیزدهم دیگر این مذاکرات فرسایشی و زمانبر نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درانتها تاکید می کند: متاسفانه عملکرد دولت روحانی در سیاست خارجی مانند حوزه اقتصادی مناسب نبود و مواضع ایران را درقبال غربی ها تضعیف کرد. توقف این نحوه دیپلماسی و پافشاری بر منافع ملی باید اولویت دولت آتی باشد.