کاظم غریب آبادی ، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، که هم زمان با رافائل گروسی به ایران سفر کرده است روز یکشنبه در توئیتی نوشت: طرفین، روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فی‌مابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید مجدد قرار دادند.

وی با بیان اینکه طرفین در چارچوب تعاملات و همکاری‌های موجود فی‌مابین، تصمیم گرفتند دیدارهای متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند، افزود که مدیرکل نیز در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد نمود تا مشورت‌های سطح بالا با هدف تقویت همکاری‌های میان ایران و آژانس در حوزه های مختلف و بحث درخصوص موضوعات فعلی مورد علاقه متقابل، با دولت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

توئیت غریب آبادی پس از دیدار با گروسی در تهران

سفیر کشورمان خاطرنشان کرد: به بازرسان آژانس اجازه داده می شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت های حافظه آن‌ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام نمایند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.