سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ و با شش عضو مؤسس تأسیس شد. تصمیم ایجاد این سازمان در سال ۱۹۹۶ با ایجاد «شانگهای پنج» شامل کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، چین، روسیه و تاجیکستان آغاز شد و ازبکستان نیز پس از مدت کوتاهی به این جمع اضافه شد.

 

 

حجم ویدیو: 14.94M | مدت زمان ویدیو: 00:06:18