فداحسین مالکی در خصوص بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به جمهوری اسلامی ایران و تعلل این کشور در پرداخت آن، گفت: متاسفانه اغلب اروپایی ها در انجام تعهدات کشورمان بدعهدی می کنند.

 

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع اروپایی ها مانند انگلیس همواره در مذاکرات سیاسی عنوان می کنند که باید بدهی ایران را پرداخت کنند اما با دلایل واهی مانند تحریم های پولی و غیره از این اقدام خودداری می کنند.

وی ادامه داد: انگلیس باید به حقوق ملت ایران احترام بگذارد و بدهی چند دهه گذشته را کامل پرداخت کند زیرا پیش از وقوع انقلاب اسلامی با کشورمان قرارداد امضاء کرده اما به آن عمل نکردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید یادآور شد دیوان داوری بین المللی رای به بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به کشورمان داده و این کشور اکنون از حیث حقوقی نیز موظف به این اقدام است.

خودداری انگلیس از پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران به دلایل واهی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه ضمانت اجرایی در خصوص اجرای احکام مجامع بین المللی وجود ندارد از این رو دستگاه دیپلماسی کشورمان باید به شدت پیگیر وصول این مطالبات باشد.