علیرضا سلیمی با بیان اینکه ایران در چارچوب پروتکل های هسته ای فعالیت می کند، گفت: طبق قواعد بین الملل وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که از حق کشورها در غنی سازی برای استفاده صلح آمیز دفاع کند. بنابرین تولید مواد غنی سازی 60 درصد حق ایران است چرا که از آن در پیشران ها استفاده می کنیم، ایران به مواد غنی سازی 60 درصد نیاز دارد و نباید این حق از ایران سلب شود.

 

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: باید فارغ ازنگاه سیاسی، با دید فنی به نیاز ایران برای توسعه کشورپرداخته شود، ایران خشکسالی عجیبی را تجربه می کند بنابراین برای شیرین کردن آب به فناوری هسته ای نیاز داریم، از این فناوری نیز باید در کشاورزی، تولید برق و پزشکی استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: تولید گاز و انرژی فسیلی محدود و پایان پذیر است بنابراین باید انرژی جدید جایگزین کرد از طرفی در عرصه پزشکی باید در تولید رادیو دارو ها از این فناوری بهره گرفت، از این رو نباید از حق خود برای استفاده از انرژی اتمی صلح آمیز بگذریم چرا که ایران در چارچوب کنوانسیون ها حرکت می کند.

ایران از حق خود برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای کوتاه نمی آید

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نگاه سیاسی را از پرونده ایران برداشه شود، گفت: از نظرفنی غنی سازی 60 درصد حق ایران است چرا که کاربردهای صلح آمیز بسیاری دارد. نباید از این حق برای بهره برداری انرژی هسته ای در حوزه های کشاورزی، تولید برق و رادیو داور ها کوتاه آمد.