صدیف بدری گفت: دولت سیزدهم بر خلاف ادعاهای واهی و دلسرد کننده اپوزیسیون و مخالفان نظام جمهوری اسلامی که شروع به کار دولت جدید را انسداد روابط خارجی و تعامل با دنیا تفسیر می کردند شروع به مذاکرات عزت‌مندانه کرد و تمامی معادلات بدخواهان این مرز و بوم را برهم زد.

 

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: دولت در حوزه سیاست خارجی تمام توان خود را روی طرف غربی نگذاشت و با شرق نیز دیپلماسی فعالی و برقرار کرد، در این میان از ظرفیت همسایگان نیز غافل نشد؛ سفرها و دیدار های سریالی در سطوح مختلف مقامات عالی کشورهای همسایه گواه این ادعا است.

نماینده  مردم اردبیل با اشاره به دیپلماسی اقتصادی و مرزی دولت سیزدهم  تصریح کرد: به عنوان نماینده یک استان مرزی، از دیپلماسی فعال منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی پویای دولت قدردانی می‌کنم و خواهان اثربخشی آن در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی هستم.

وی با تشکر از عملکرد دولت سیزدهم در مدیریت بیماری کرونا، خاطرنشان کرد: عملکرد دولت در بخش بهداشت و درمان، علی الخصوص واکسیناسیون کرونا هم ستودنی بوده است. آنچه امروز در مدیریت بیماری کرونا در نقاط مختلف کشور شاهد آن هستیم ،ثمره برای درایت و برنامه ریزی دقیق دولت است، اما چالش های جدی هم وجود دارد.

بدری خطاب به رئیس جمهور  گفت: آقای رئیس جمهور؛ انتظار مردم بعد از گذشت چهاردهه از انقلاب شکوهمند اسلامی به سر رسیده است، مردم خواهان برقراری عدالت در تمامی سطوح هستند؛ چیزی که تا به امروز و به ویژه در اولین لایحه بودجه تقدیمی دولت مشاهده نشده است.

دولت سیزدهم با شروع مذاکرات عزتمندانه معادلات بدخواهان نظام را بر هم زد

رتبه بندی را در کام معلمان تلخ نکنید

بدری با تاکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبه رتبه بندی معلمان خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش؛حوصله معلمان از گفتار درمانی به سر رسیده است. رتبه بندی را در کام معلمان تلخ نکنید،اجرای ناقص و فرمایشی رتبه‌بندی، توهین به معلمان است.