نامه حاج قاسم به همسرشان و تفقد و مهربانی از او در آخرین دیدار: چگونه می‌توانم در این روزهای قریبِ رفتن، حق چهل ساله شما را ادا کنم .

 

حجم ویدیو: 13.31M | مدت زمان ویدیو: 00:03:41