مصطفی طاهری درباره سازوکار حذف ارز ترجیحی ، اظهار داشت: نظر مجلس شورای اسلامی در این باره آن بود که اختیار را به دولت دهیم تا نحوه تخصیص این یارانه را خودش تدبیر کند.

وی بیان کرد: قطعاً نحوه تخصیص ارز ترجیحی به نحوی که تاکنون وجود داشت، بدترین شکل ممکن بود. این یارانه به صورت کامل به دست مصرف کنندگان نرسید و بخش اعظمی از آن مشخص نشد به جیب چه کسانی رفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز آزاد بسیار زیاد است. دولت مجاز است نحوه این نوع حمایت را خودش تعیین کند که می‌خواهد در آخر، زنجیره این حمایت را از مردم داشته باشد و یا آنکه به نحوی دیگر از آنان حمایت معیشتی کند.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حرف مجلس شورای اسلامی درباره ارز ترجیحی این است که دولت نباید در زمینه کالاهای اساسی به مردم گرانی تحمیل کند و باید کاری کند که قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۱ با شهریور سال ۱۴۰۰ سنخیت داشته و یکسان باشد و نباید قدرت خرید آنان کاهش یابد. برای مثال اگر قیمت روغن خوراکی افزایش یابد، دولت باید به نحوی این گرانی را جبران کند تا به مردم فشار وارد نشود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت چگونه می‌تواند تبعات حذف ارز ترجیحی را کاهش دهد، اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی لزوماً باعث ایجاد مشکلات برای مردم نخواهد شد و اگر نحوه اجرای آن به خوبی و درستی انجام شود، هیچ گونه تبعات منفی نخواهد داشت.

دولت باید گرانی کالاهای اساسی را جبران کند

طاهری با تأکید بر اینکه در این زمینه باید اقناع سازی مردم به خوبی انجام شود، گفت: همراه سازی مردم بسیار مهم است. ما تجربه داریم که در سال‌های گذشته هدفمندی یارانه‌ها انجام شد و از آن جایی که اقناع سازی به خوبی انجام شده بود، مردم منتظر بودند که این برنامه اجرایی شود اما اصلاح قیمت بنزین در دولتِ روحانی بدون اقناع سازی مردم انجام شد و تبعات زیادی داشت. همراه سازی مردم در این باره بسیار مهم است.