هشتگ تسلیت

این روزها و شبها دلمان بدجور گرفته است. مدتی است در و دیوار شهر و کشورمان پر شده از اخبار آشوب و اغتشاش و تجمع اعتراضی؛ پر شده از هشتگ های تسلیت به شیراز و اصفهان و خوزستان و سیستان و ...؛ نزدیک به دوماه است نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجی و کف خیابانمان خواب و خوراک و خانواده ندارند؛ دانشگاهها به حالت تعلیق درآمده؛ شایعات و حقایق در هم آمیخته؛ کشته سازیهای دروغین ادامه دارد؛ چهلم گرفتنها بدون هیچ اعتقادی نعل به نعل دیکته و اجرا میشود؛ در سالگرد آشوبهای ۹۸ فراخوان اعتراضی میزنند و کسب و کار و خریدها را مجبور به تعطیلی میکنند؛ تروریستها لابلای همین معترضین و آشوبگران دست به وحشیانه ترین اقدامات زده و خون عزیزانمان را بر زمین میریزند و دشمن هم این وسط دارد از آب گل آلود ماهی خود را میگیرد!
از یک سو سلبریتی های بی ارزش و بی اهمیتی هستند که بر آتش این کینه و عقده و فتنه میدمند و آن را پر فروغ میسازند، از یک طرف ورزشکارانی که حاضر نیستند حتی سرود ملی کشور خود را زمزمه کنند ، و از سویی دیگر امثال آرتین و آرشام و علی اصغر و آرمان و کیان هایی که خونشان به ناحق بر زمین ریخته میشود تا بلکه دلها و ذهنهای آماده متوجه شوند در این ماجراها چه کسی جلاد است و چه کسی شهید؟! چه کسی قرار است نفع ببرد و چه کسی ضرر ؟! اعتراض وارد کدام است و اغتشاش کدام ؟! حقیقت و واقعیت کدام است و شایعه کدام ؟! دشمن کدام است و دوست کدام ؟!

ایران


کاش به قول آن مادر شهیدی که خطاب به ملی‌پوشان فوتبال گفت : "ما در ایران یک خانواده بزرگیم و در داخل کمبودهایی هم داریم اما به من قول بدهید همانطور که زیبا بازی می‌کنید حرف‌های داخل خانواده را به بیرون نبرید." یادمان نرود که نمک این کشور را خورده ایم، پس نمکدان نشکنیم !
کاش یادمان نرود ما قرار است یک ایران قوی شویم فراتر از تمامی کشورها و آرمانهایی داریم فراتر از تمامی آرمانها ! ما بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم ! دشمنان ما بدانند این پرچم تنها وقتی پایین می آید که روی کفن ما باشد! جانها و تنها قرار است فدای این وطن اسلامی شود و ما از مرگ با شرافت در راه اعتلای ارزشها و دینمان نمی هراسیم!
بدانید که خداوند منتقم واقعی ماست؛ خونهای بیگناه بدون خونبها نخواهد ماند و اتفاقا در همین فتنه های آخرالزمانی است که ماندن در جبهه حق یا باطل، چهره منافقین و دشمنان را رسوا کرده و تکلیف عوام و خواص را مشخص میسازد. پایان این سیاهی ها سپیدی است !

صفورا ترقی