جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از ناحیه برجام متضرر نمی شود

شهریار حیدری با اشاره به وضعیت مذاکرات برجامی ، گفت: ادامه داشتن یا قطع مذاکرات احیای برجام تصمیمی است که دو طرف برجام باید بگیرند. در این میان جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده اگر منابع ملی کشور حفظ و تحریم ها لغو شود، خواهان احیای برجام است.

 

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس ادامه داد: ایران در زمینه پایبندی به تعهدات برجامی یا تلاش برای احیای آن کوتاهی نکرده است، اما به نظر می رسد آمریکا که ناقض اصلی برجام است با زیاده خواهی تمایلی به این توافق ندارد.

وی تاکید کرد: به هر حال اگر تمایلی نداشته باشند و به تعبیری مرگ برجام را اعلام کنند، جمهوری اسلامی ایران نیز اصراری به پیگیری برجام ندارند، چرا که برجام بازی برد-برد است اگر توافق شد به نفع دو طرف است اگر برجام از دستور خارج شود ضرر آن برای دو طرف خواهد بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از ناحیه برجام متضرر نمی شود، اظهار داشت: ایران توسعه و دانش هسته ای را دنبال خواهد کرد و به همکاری های خود در چارچوب قوانین با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد، لزومی ندارد که فراتر از قوانین همکاری داشته باشیم چرا که در سال های گذشته فعالیت هسته ای ایران مورد راستی آزمایی قرار گرفت و از سوی بازرسان آژانس صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران بارها تایید شده است.

جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از ناحیه برجام متضرر نمی شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری این موضوع که در حال حاضر آژانس بین المللی انرژی اتمی بازیچه دست آمریکا و اروپا است، گفت: جمهوری اسلامی خواستار به نتیجه رسیدن برجام است، چند سال برای برجام تلاش شده است بنابراین بهتر است احیای آن به نتیجه برسد اما اگر طرف غربی تمایلی به ادامه نداشته باشد جمهوری اسلامی هم اصرار و تمایلی ندارد.