آنچه در داخل می گذرد برای امتیازگیری هسته ای است

سید نظام‌الدین موسوی  نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در توئیتی نوشت:

 

درست زمانی که تروریست ها و پیاده نظام غرب در برخی شهرهای ایران، آتش فتنه برافروخته اند؛ آمریکا و اروپا در شورای حکام، فشار و فضای سنگینی درباره پرونده هسته ای ایران ایجاد کرده اند.

آنچه در داخل می گذرد برای امتیازگیری هسته ای است.

کور خوانده اید. ما استوار ایستاده ایم.

آنچه در داخل می گذرد برای امتیازگیری هسته ای است