افکارنیوز _ گروه سیاسی:

اعضای جبهه پایداری این روزها درحالی یک یک به خط حمایت بدون شرط خود از دولت محمود احمدی نژاد باز می‌گردند که ششم مردادماه سال گذشته با این ادعا که نمی‌توانند ببینند آنچه در دولت های نهم و دهم کاشته اند توسط جریان انحرافی درو می شود، گرد هم آمدند.

اعضای اصلی این جبهه اگرچه آن روزها با بالاگرفتن اعتراضات به دولت به خصوص در موضوع خانه نشینی ۱۱ روزه، خود را در صف معترضان جا زدند و جریان انحرافی را یکی از خطوط قرمز خود معرفی کردند، اما امروز با نزدیک شدن به برهه داغ انتخابات ساکت و خاموش به روزهای حمایت همه جانبه خود از دولت بازگشته اند.

اگر در بیوگرافی جبهه پایداری از اعضای این حزب به عنوان چهره های اخراج شده از دولت نهم و دهم نام برده می شد، امروز با بازگشت غلامحسین الهام به کسوت سخنگویی دولت بیش از پیش این تحلیل کارشناسان سیاسی که تشکیل جبهه پایداری را تاکتیک و دورخیز دولت برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و درجهت تقویت نیروهای این جریان معرفی می کردند خودش را نشان داده است.

اما دم خروس بازی پایداری ها در پازل فعالیت های سیاسی محمود احمدی نژاد آنجا بیرون زد که دو تن از اعضای محوری این جبهه بر سر ماجرای گماشتن سعید مرتضوی به سمت ریاست صندوق تأمین اجتماعی با امضای یک نامه در مجلس حمایت جانانه ای از اقدام محمود احمدی نژاد کردند و این گونه بی خیال شعارهایی شدند که پیش از این در مبارزه با تحرکات جریان انحرافی سرمی دادند.

در واقع روح الله حسینیان، حمید رسایی و مهدی کوچک زاده نمایندگان تهران و از چهره های شاخص جبهه پایداری در مجلس از جمله امضاکنندگان این نامه بودند و بعداً زهره طبیب زاده نوری دیگر عضو جبهه پایداری گفت که رسایی و کوچک زاده به دلیل این که مواضع آزادانه و مستقل از جبهه داشته باشد از شورای مرکزی کناره گیری کردند.

جبههٔ پایداری پیش از آن که خود را حامی دولت احمد‌نژاد بداند، حامی «گفتمان سوم تیر» معرفی می کرد و به قول صادق محصولی آمده بودند «تا اصولگرایان و بچه حزب اللهی های واقعی که از دست رفتارهای کنونی دولت ناراحت هستند، سرخورده نشوند، نیرو بگیرند و جمع شوند و دوباره کار سیاسی را شروع کنند.» پایداری ها بنا به دلایلی که خود می دانستند هیچ گاه نپذیرفتند که تشکیلات شان همانند حزب کارگزاران دولت هاشمی رفسنجانی و مشارکت دولت سیدمحمد خاتمی است.

امروز دلایل چراغ خاموشی که پایداری ها برای حرکت خود اتخاذ کرده بودند به خوبی رخ خود را نشان داده است. الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه ای که با ویژه نامه «دولت معیار» روزنامه ایران داشت با پیش بینی نامیده شدن با عنوان حامی «جریان انحرافی»، از آمادگی خود برای پرداخت هزینه حمایت از احمدی نژاد خبر داده بود.

الهام در این مصاحبه با حمایت صریح از احمدی نژاد گفته بود رأی به احمدی نژاد از حب علی بود نه از بغض معاویه! او گفته بود که حضور در کنار احمدی نژاد و حمایت از او در شرایط فعلی یک وظیفه است و او هم برحسب این وظیفه در کنار رئیس جمهور حضور دارد.

درحالی که پایداری ها جریان انحرافی را خط قرمز خود معرفی می کردند حالا آن را برچسبی می دانند که مخالفان به آن ها می زنند. غلامحسین الهام دیروز که حاضر نشد در جمع خبرنگاران به سوالاتشان پاسخ دهد اما ای کاش اگر روزگاری تصمیم گرفت به ابهامات پاسخ گوید برای عموم مردم مشخص کند که آیا این همراهی مجدد به معنی بازگشت احمدی نژاد به گفتمان ۸۴ است و یا اینکه ماجراهای پایداری و اختلاف با دولت و جریان انحرافی و... یک بازی با افکار عمومی و بچه حزب اللهی ها بود.