گروه سیاسی، فاطمه رهبر گفت و گو باافکارنیوزدرباره تحرکات دولتی ها برای ورود به عرصه انتخابات مجلس اظهار داشت: یکی از توصیه های همیشگی مقام معظم رهبری در زمان انتخابات ها این است که شائبه و تشکیک برای مردم صورت نگیرد اما فعالیت های دولتی ها و ورود زود هنگام دولت به انتخابات نشان دهنده شتابزدگی دولت در تصاحب کرسی های مجلس است و برخی مسئولان طراز اول دولت نیز علاقه خود را برای کسب کرسی های مجلس نشان دادند.

وی افزود: دولت علاقه خود به کسب کرسی ها مجلس را کتمان نمی کند و این شتابزدگی آنها بسیار مشخص است و این اظهارات منجر به نگرانی مردم شده است زیرا ۱۰ ماه تا انتخابات مانده و کسانی که مسئولیت دارند فرصت خوبی برای خدمترسانی است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: مردم با گرانی لجام گسیخته و تورم دست و پنجه نرم می کنند اما عده ای که مسئولیت هم دارند به دنبال فعالیت های انتخاباتی هستند، از سوی دیگر نیز اخباری به گوش می رسد که متسفانه توسعه الگوی غربی در حال اتفاق افتادن است و به جای اینکه اقدامات اجرایی برای بر طرف کردن مشکلات وجود داشته باشد دولتی ها به دنبال انتخابات هستند.

وی افزود: ما به دولت توصیه می کنیم به کارهای لازم و اجرایی برسند نه اینکه به فکر انتخابات و ورود به این عرصه باشند.

رهبر تاکید کرد: برخی مسئولین دولتی نیز همایش ها و نشست های حزبی در جمع برخی افراد و حتی احزاب منحله تشکیل دادند و برخی حزب های منحل شده دوباره مجوز گرفته است که این موضوع ایجاد نگرانی می کند زیرا فضای سالم انتخاباتی در موعد مقرر را مخدوش می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس خبر داد: یک برنامه از پیش تعیین شده از سوی دولتی ها در دستور کار قرار داده شده که برخی ستادهای آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری توسط دستیار ویژه ایشان برای مجلس مشغول فعالیت هستند واین ستادهای انتخاباتی زنگ خطر است زیرا می توانند تبدیل به اتاق های فکر برای برنامه ریزی مدیریت کشور می شوند.

وی افزود: چهره های شاخص دولت مانند برخی وزرا و معاونین که مسئولیت دارند احزابی را راه اندازی می کنند که نشان دهنده شتابزدگی برای تصاحب مجلس است.

رهبر در ادامه گفت: مجلس در خصوص فعالیت دولتی ها برای انتخابات مجلس ورود پیدا کرده و جلساتی در کمیسیون شوراها تشکیل شده است زیرا در این موضوع دولت با منع قانونی برای ورود به انتخابات روبرو است و دولت فقط باید مجری انتخابات باشد.

وی در پایان اظهار داشت: ما از ورود زودهنگام دولتی ها به انتخابات نگرانیم و امیدواریم مسئولین اجرایی در این مورد پرهیز داشته باشند.