گروه سیاسی افکارخبر، هادی غفاری که عضو شورای مرکزی مجمع «نیروهای خط امام» و رییس موسسهٔ الهادی است نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی بود که در انتخابات مجلس چهارم، پنجم و هفتم رد صلاحیت شد.

در جریان فتنه ۱۳۸۸ ماموران به اتهام احتکار برنج انبار مسجد الهادی که وی امامت جماعت آن را بر عهده دارد را جستجو کردند و سه قبضه تفنگ و دو قبضه سلاح کمری پیدا کردند و برخی خبرگزاری هاخبر از بازداشت غفاری دادند. هادی غفاری جریان بازداشت خود را تکذیب کرد و برنج‌ها را متعلق به یکی از کسبه محل دانست که انبار مسجد را اجاره کرده است، دانست. وی همچنین گفت بخشی از انبار مدت‌ها پیش در اختیار پایگاه بسیج بوده و پس از تخلیه کسی از باقی ماندن سلاح‌ها خبر نداشته است.

به نظر می رسد فعالان و حامیان فتنه 88 مصمم به نفوذ به مجلس هستند.