به گزارش افکارنیوز،

"وحید ابوالمعالی" وکیل مهدی هاشمی با اشاره به بازگشت مهدی هاشمی به زندان، اظهار داشت:  مهدی هاشمی روزگذشته به زندان بازگشته است.

 
وکیل مهدی هاشمی گفت: تقاضایی برای تمدید مرخصی نکرده ایم و مهدی هاشمی به زندان بازگشت.