به گزارش افکارنیوز،
فائزه هاشمی فرزند سوم اکبر هاشمی رفسنجانی که به مواضع تند، افراطی و ساختارشکنانه در فعالیت های سیاسی اش شهرت دارد. موضع گیری هایی که تا اقدام علیه امنیت ملی کشور هم پیش رفت و این امر سبب گردید که دختر یکی از سران نظام به علت نقش آفرینی های متعددی در قضایای فتنه سال 88 با رای دادگاه به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت های سیاسی محکوم شود.

 

فائزه هاشمی که پس از گذراندن شش ماه حبس از زندان آزاد گردید نه تنها نسبت به رفتارهای گذشته خویش پشیمان نشد بلکه فاز جدید اقدامات خود علیه انقلاب اسلامی را آغاز نمود و علی رغم محرومیت وی از فعالیت های سیاسی به مدت پنج سال، دائما با حضور در تشکل ها و گروه های سیاسی مختلف به موضع گیری علیه نظام ادامه داد که در جدیدترین ورژن این دست از اقدامات ضد انقلابی و ضد اسلامی وی در دیدار با فریبا کمال آبادی یکی از رهبران فرقه ضاله بهاییت در قبح شکنی آشکار، بدعتی جدید را پایه گذار شد.

هر چند که در طول سالیان گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی همراهی کاملی با فرزندان خلاف کار خود داشته است اما این بار رفتار ضدانقلابی فائزه هاشمی با اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی روبرو گردید و رئیس مجمع تشخیص مصلحت خواستار جبران این اشتباه توسط فائزه هاشمی شد و این سوال به وجود می آید چه شد که یکباره پدر نگران رفتار غلط دخترش می شود؟

 

نگاهی کوتاه به رویه رفتاری و اعتقادی فائزه هاشمی حکایت از تشدید انحراف فکری وی در طول سالیان گذشته آن هم تحت حمایت پدر را دارد. انحرافی که ریشه در ضدیت با دین و انقلاب داشته و به نظر می رسد دختر اکبر هاشمی رفسنجانی با فعالیت ها و سخنان ضداسلامی و ضد انقلابی خود و با قبح شکنی از اعتقادات مذهبی و سیاسی مردم سعی در انحراف افکار آنان و ساختار شکنی دارد و اقدامات خود در این مسیر را روز به روز علنی تر کرده و شدت بیشتری به آن خواهد بخشید.

خبرنگار سیاسی پایگاه 598 در جدولی آماری، به بررسی برخی از مواضع و فعالیت های ساختارشکنانه فائزه هاشمی در طول سه سال گذشته ( روی کار آمدن دولت یازدهم) پرداخته است که در ادامه می آید.