به گزارش افکارنیوز،

وبسایت "اسرائیل نشنال نیوز" در گزارشی مضحک ادعا کرد ایران یک کشور ساختگی با تعداد زیادی از گروه های قومی است. بزرگترین این گروه ها ایرانیان هستند و حدود 60 درصد از جمعیت آن را تشکیل می دهند. منطقه خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد و خانه اقلیت عربهاست. بسیاری از منابع نفتی و گازی ایران در این مناطق یافت می شود. این عربها همانند اکثریت ایرانیان شیعه هستند. اما به ادعای این نشریه صهیونیستی، دولت ایران آنها را تحقیر می کند. 

 
مساحت این منطقه بیش از 60 هزار کیلومتر مربع -- یعنی حدود سه برابر اراضی اشغالی فلسطین – است؛ اما جمعیت آن 4.5 میلیون نفر و نصف جمعیت اسرائیل است. 
 
به ادعای این نشریه صهیونیستی، با وجود اینکه بیشتر ذخایر نفت و گاز ایران در این منطقه قرار دارد، عربها از آن سهمی نمی برند. حتی استفاده از زبان رسمی عرب ها ممنوع است. این افراد اجازه حضور در فعالیت های سیاسی و فرهنگی را نیز ندارند. 
 
نگارنده این مطلب در ادامه مدعی شد: ایران دو سد بر دو رودخانه اصلی این منطقه احداث کرده است تا آب را به بخشهای دیگر این کشور نیز برساند. در نتیجه، زمینهای کشاورزی نزدیک رودخانه ها با کمبود آب مواجه هستند و بسیاری از روستاییان عرب راهِ درآمدی ندارند.
 
این نشریه در ادامه مدعی شد: دولت ایران با وجود سرکوب گروه های اقلیت -- از جمله عرب، کرد و بلوچ -- به سوگلی غرب تبدیل شده است و کشورهای غربی برای تجارت با ایران در صف انتظار ایستاده اند. غرب، به جای تشدید تحریم ها علیه ایران و حمایت از گروه های اقلیت، کاری کرده است که مقامات ایران باور کنند می توانند هر کاری با گروه های اقلیت انجام دهند. تنها تاریخ می تواند به سکوت مقامات غربی در قبال اقدامات ایران پاسخ دهد.