خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ (Bloomberg) در گزارشی با عنوان "چرا اوباما اجازه داد تا جنبش سبز شکست بخورد" به حوادث سال 2009 و تحلیل برخی از تحلیل گران غربی در کتاب هایی که اکنون در آمریکا چاپ می شوند، پرداخت و نوشت: یکی از مسائل مهمی که اوباما در آنها دخالت داشت،انتخابات سال 2009 ایران بود که باید گفت اقدام قابل توجهی انجام نداد. تصور کنید، در صورتی که اوباما اقدامات بیشتری را انجام میداد، چه اتفاقی رخ می داد؟

 

بلومبرگ دراین گزارش نوشت: «مشخصا واکنش اوباما در قبال جنبش سبز و حوادث بعد از انتخابات ایران، بسیار کند بوده است. هرچند که او در نهایت سخنرانی را در مورد انتخابات ایران انجام داد، اما در مورد اینکه رای های مردم ایران دزدیده شده اند، حرفی نزد. همچنین باید گفت، اوباما نگران این بود که این تظاهرات و اعترضات موجب برهم خوردن روابط پنهان وی با ایران بشود. در کتاب جدیدی که "جی سالمون" نوشته است و توسط خبرگزاری "وال استریت ژورنال" به بخش هایی از آن پرداخته شده است، جزئیاتی بیان شده است که نشان می دهد اوباما در کمک به جنبش سبز در سال 2009 بسیار ناچیز عمل کرده است.»

 

 

سالمون در کتاب خود نوشته است که اوباما به سازمان سیا در آن زمان دستور داده است تا روابط و ارتباطات خود را با حامیان جنبش سبز قطع کنند و این در حالی است که سازمان سیا برنامه های زیادی برای کمک به این جنبش داشته است. این سازمان در برنامه های خود به دنبال کمک های پولی نیز بوده است که این امر با دستور کاخ سفید متوقف شده است.

 

این خبرگزاری در ادامه به بخش های دیگری از کتاب جی سالمون اشاره کرده و می نویسد: «متحدان اوباما نیز پیام های مختلف اوباما را شاهد بودند و آنها نیز نمی توانستند سیاست واحدی را در قبال ایران اتخاذ کنند. در آن زمان برخی از یهودیان حاضر در ایران خواهان حمایت های اوباما بوده ولی در نهایت اوباما اقدامی را انجام نداد و از آن طرف نیز رهبر عالی ایران آیت الله خامنه ای اوباما را متهم کرد که بدنبال براندازی در ایران می باشد. باید گفت ماجرا برای آمریکا در ایران برخلاف بسیاری از کشور هایی که شاهد انقلاب هایی بوده اند، فرق داشت. اوباما در اوایل ریاست جمهوری خود در تلاش بود تا مخالفان در ایران را تبدیل به دوستان خود بکند و در تلاش بود با روحانیون حاکم ارتباط برقرار سازد. اوباما هرچند که تحریم هایی را علیه ایران اعمال داشت، اما در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری خود با صراحت بیان کرد که او بدنبال تغییر رژیم در ایران نیست.»

 

وی در بخش های دیگری از کتاب خود نوشت: سیاست های اوباما در قبال رابطه با ایران تاحدی پیش رفت و ادامه داشت که در جنگ سوریه با ایران کنار آمد و در زمینه هسته ای، در نهایت با ایران توافق مهمی را امضا کرد و اکنون کانال ارتباطی مهمی بین ایران و آمریکا برقرار است.

 

بلومبرگ در ادامه نوشت: «هرچند سیاست های جان کری در قبال ایران موفقیت آمیز بوده است اما باید گفت، سپاه ایران همچنان به سیاست های خود ادامه میدهد و ایران همچنان موشک های بالستیکی خود را ارتقا می بخشد و همچنان تهدید جدی برای اسرائیل محسوب می شود.»

 

 

این خبرگزاری در پایان نوشت: «همچنان شانس برای نتایج بهتری وجود دارد. باید گفت هیچ گاه نمی توان تایید کرد که دخالت های بیشتر اوباما موجب براندازی در ایران می شد. اما در نهایت باید گفت، اوباما باید این شانس را امتحان می کرد. اکنون نیز شاید توافق هسته ای دستاورد صلحی را در پی داشته باشد، اما باید گفت در این روند، اوباما اصل را روی عدم درک درست از ایران گذاشته است.»